Amatör-filosofi Filosofi, Förflutna, Nuet, Parmenides

Det förflutna existerar endast i nuet - Parmenides

Den försokratiska filosofen Parmenides hävdade i motsats till Herakleitos som ansåg att allting var förändring, att ingenting var förändring. Allting var statiskt. Enligt denna tanke menade han att det förflutna inte går att åtskilja ifrån nuet, eftersom förnimmelsen av det förflutna endast finns i nuet. Försök att minnas vad du åt till frukost, när du får upp bilden eller tanken av vad detta var, så sker det endast här och nu. Minnet av det förgångna upplevs alltid i nuet. Vad var den första meningen i den här texten? Titta inte utan försök att minnas. Oavsett du minns den eller inte så är minnesaktiviteten något som tillhör nuet. Därför tillhör det förflutna nuet.

                      Parmenides menade att det inte finns några motsatser. Mörker är bara frånvaro av ljus, kyla frånvaro av värme. De består av en och samma sak. Likaså är det med tiden. Det finns inget förflutet eftersom det förflutna är en del av nuet.

                      Jag vet inte om jag håller med. Det jag har utfört tidigare i mitt liv utför jag ju inte nu. Fast å andra sidan är det enda beviset jag har för att ha utfört detta mitt minne – och minnet är ju alltid kopplat till nuet. Flummigt värre…