Amatör-filosofi hat, paranoia, rädsla

Hatet är det mest meningslösa på Jorden!

Hat måste vara det mest meningslösa som finns. Vad tjänar det egentligen till annat än att utgöra ett tillskott av elände i världen. Och så mycket hat det finns. Det är verkligen otäckt. Överallt dyker det upp; på Facebook, i partidebatter, på bussen, i trafiken, på fotbollsmatchen, i fikarummet på ...
Amatör-filosofi estetik, konstär

Den konstnärliga tanken finns i allt

Den konstnärliga tanken finns i allt. I de minsta av vardagens detaljer. Ett kvarters gatunät, designen på cornflakespaketets logga, tunnelbanesitsens mönster. Även i de mer betydelselösa tingen finns en estetisk tanke; toalettpapprets utformning, skurhinkens form, knappen på ens jacka. I alla ting ...
Amatör-filosofi gnosticism, godhet, nyplatonism, ondska

Tror du att ondska existerar?

Nyplatonikerna beskrev Gud som den högsta av tillvaroformer som det benämnde ”det ena” ur denna gudomliga kraft, existerar världen genom olika slags utflöden. Man kan likna det vid en trappa där ”Det ena” befinner sig på det högsta trappsteget och utgör en källa som utstrålar ”det goda”, därefter ...

Vad är frihet?

Vad är frihet? Frihet är förmågan att kunna se mångfalden av möjligheter. Det är snarare sannare att säga, förmågan att kunna känna mångfalden av möjligheter. Motsatsen till frihet blir då oförmågan att kunna känna denna mångfald, alltså känslan av att ens möjligheter är begränsad. Det ...
Amatör-filosofi Filosofi, Förflutna, Nuet, Parmenides

Det förflutna existerar endast i nuet - Parmenides

Den försokratiska filosofen Parmenides hävdade i motsats till Herakleitos som ansåg att allting var förändring, att ingenting var förändring. Allting var statiskt. Enligt denna tanke menade han att det förflutna inte går att åtskilja ifrån nuet, eftersom förnimmelsen av det förflutna endast finns i ...

Tankar om smärta

Smärtan är inte lätt att hantera. Den finns överallt. Vi försöker att undvika den, förneka den, distansera oss från den. Vi är rädda för den. Rädda för att ta i den. Vad händer när vi rör vi den? Vi är rädda för att gå under. Jag önskar att världen var fri från smärta, det gör jag verkligen, men ...
Visa fler inlägg