Amatör-filosofi estetik, konstär

Den konstnärliga tanken finns i allt

Den konstnärliga tanken finns i allt. I de minsta av vardagens detaljer. Ett kvarters gatunät, designen på cornflakespaketets logga, tunnelbanesitsens mönster. Även i de mer betydelselösa tingen finns en estetisk tanke; toalettpapprets utformning, skurhinkens form, knappen på ens jacka. I alla ting är den konstnärliga tanken införlivad. Även om du och jag inte finner toalettpapprets utformning särskilt vacker, så har det suttit någon som sökt finna det bästa mönstret på pappret. För denna har det varit en estetisk avvägning att välja rätt mönster. Denna estetiska finkänslighet, finns i oss alla och lämnar sina avtryck i allt omkring oss. Alla är vi med andra ord någon form av konstnärer; det ligger inbyggt i vår natur.