Amatör-filosofi, På Freuds divan - om vårt mående egoism, hobbes, individualism

Om individualism och avsaknaden på ett psykologiskt samhällskontrakt

Det behövs mer medkänsla i vår tid. Det moraliska klimatet är avmätt och vittnar om en trötthet som utmynnar i irritation. Vi orkar inte bry oss längre än vår egna intressesfär. Allt som ligger utanför dessa ramar, upplever vi som intrång på vår integritet; romer som tvingas till Sverige för att tigga, homosexuella som vägrar leva enligt ens medeltida moraliska måttstock, barn som ser sin familj utplånas i Syrien och flyr till Sverige, miljön som man också måste ta ansvar för – nä usch varför ska man behöva ta ansvar för allt det där, det är klart man blir irriterad och röstar på Sverigedemokraterna.


Det är en individualiseringsprocess på ett moraliskt plan, en sorts etisk egoism. Man lever inte i symbios med en kontext, kontexten har man blivit påtvingad. Man lever utanför ett kontextuellt kosmos; inte i ett gemensamt universum, utan i ett enskilt universum separerat från andras universum där man inte har man några förpliktelser i relation till något utanför den egna personen.


Det liknar ett slags ideologiskt Leviathan, en anarkistiskt socialpsykologisk miljö som kan beskrivas med Hobbes term ett ”allas krig mot alla” där krigsföringen rör sig på ett psykologiskt plan. Trots att ett samhällskontrakt har upprättas så lever människor på i en emotionell anarki; gå bara in på Flashback och läs trådarna så blir denna psykologiska krigsföring tydlig.


Nästa steg i människans utveckling är tror jag att upprätta ett sådant psykologiskt samhällskontrakt som bygger på en allmän tolerans för alla människor. Alltså att på något sätt implementera FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna i varje människas själv- och världsbild. Samhällskontraktet ska alltså inte bara omspänna en politisk dimension utan även en sträcka sig till en psykologisk sfär.


Hur det ska gå till har jag ingen aning om, men som tur är så lever det sex miljarder människor på planeten, och någon av dessa tror jag kan finna någon klok lösning!