Makten i att förmedla sina idéer

Det finns en så otrolig makt i att skriva och dela med sig av sina idéer. Hela dagens samhälle med all dess modernitet bygger på idéer som har fötts sedan tusentals år sedan för att successivt utvecklas i olika riktningar – de har fungerat som stötestenar och som inspirationskällor. Makten som ligger i att formulera en idé är obeskrivlig. Varje individ påverkar dagligen, medvetet eller omedvetet, andra genom olika idéer som sammanvävs till dennes personlighet. För att leka lite med metaforer kan världen och historien liknas vid en enorm gryta i vilken alla dessa idéer stöts och blöts och blandas till en stor idésoppa . Är man religös kan man tänka sig Gud som röraren som blandar i olika ingredienser i kitteln och rör runt. Själv så ser jag denna ”gudomlighet” i varje individ som någonsin levat som bidragit med sina ingredienser till denna världs- och tidsomspännande soppa. Det är jäkligt mäktigt!