Bra citat dödsångest, ivan turgenjev

Citat av Ivan Turgenjev: om dödsångest

Nedan kommer ett utdrag ur Ivan Turgenjevs novell "Vårströmmar" där han beskriver en ung mans dödsångest och gestaltar en cynisk livssyn.
 
"Livets strandlösa hav förekom honom inte så, som poeterna beskriver det, upprört av stormar med brusande vågor. Nej, för honom tedde sig detta hav, som orörligt, glatt och genomskinligt ända ned till den mörka bottnen. Själv sitter han i en liten rankig båt, men därnere på den mörka, gyttjiga bottnen röra sig likt ofantliga fiskar, knappt skönjbara, formlösa vidunder, alla livets eländen: sjukdomar, sorger, vansinne, fattigdom, blindhet... Han blickar dit ned, och se! Ett av dessa vidunder lösgör sig från det mörka djupet, stiger allt högre och högre, blir allt tydligare, allt ohyggligare tydligt... Ännu ett ögonblick, och den lilla båten, lyft av vidundrets rygg, måste välva runt... Men så tycks det åter bli dunklare, det avlägsnar sig, sjunker ned mot bottnen, och där ligger det stilla och rör knappt på stjärten... Men den bestämda dagen skall dock komma en gång, och vidundret välva båten omkull."