Bra citat Den fria viljan, Fjodor Dostojevskij

Citat av Fjodor Dostojevskij: om den fria viljan

En utdrag ur Fjodor Dostojevskij roman ”Anteckningar ur källarhållet” som betonar människans obundna fria vilja, på bekostnad av hennes förnuft och hennes samhällsbygge. Den fria viljan har en egen natur som inte begränsas av förnuftet, den är en slags existentiell självbevarelsedrift som inte tillåter sig att fjättras av några bojor; varken fysiska eller själsliga.

”Det finns något som för nästan varje människa är dyrbarare än henne eget bästa, eller det finns ett allra högsta värde, som är väsentligare och viktigare än alla andra fördelar, och för vilket människan, om det är nödvändigt, är redo att motsätta sig alla lagar, förstånd, heder, fred, välstånd, med ett ord alla dessa sköna och nyttiga ting, bara för att uppnå detta ursprungliga högsta värde, som är henne dyrbarare än allt. (...) Detta värde är ett värde just därigenom att det tillintetgör alla våra klassificeringar och bryter sönder alla system. (...) Människan har alltid, vad hon än gör, älskat att handla så som hon vill, och inte alls så som förnuftet och hennes eget bästa ålägger henne; det är möjligt att vilja även mot sitt eget bästa och ibland är det t.o.m. absolut nödvändigt. Ens egen fria och obundna vilja, ens eget infall, det må vara aldrig så vansinnigt, ens egen fantasi, retad ibland till galenskap, allt detta är just det där förbisedda, största av alla värden, som inte går in i någon klassificering och inför vilket alla system och teorier ständigt flyger åt helvete. Och varför har alla kloka fått för sig att människan behöver någon slags normal, dygdig vilja? Varifrån har de fått föreställningen att människan ovillkorligen behöver en förnuftig vilja? Människan behöver endast en självständig vilja, vad denna självständighet än må kosta och vad den än må leda till. Och fan vete vad hon egentligen vill.”