artikulera, personlighet, psykologi, självbild

Artikulera tydligare!

Genom att artikulera tydligare och prata mer engagerat samtidigt som du har en starkare kroppshållning, så kommer du att bli en intressantare person. Din karaktär kommer att lysa mer. Folk kommer trivas i din närhet. Samtidigt har det också en självuppfyllande effekt, då det triggar igång emotioner som har med lugn och självsäkerhet att göra. Det påverkar dina känslor som påverkar dina tankar och ditt beteende. Det är en win-win-win-situation!