existera, leva, resa

Vi är i rörelse!

Varje dag är en resa. Det är ingen innehållslös floskel utan en sanning. Men det finns ingenting som garanterar att resan nödvändigtvis måste vara bekväm; i många fall är den det motsatta. Dock så är det en resa, en upplevelse; frivillig som ofrivillig beroende på attityd. Och charmen med att resa är att man upptäcker saker och ting. Man står inte kvar på samma plats, utan är i rörelse. Från en plats till en annan, kastas vi konstant. Många är så vana vid att resa att de glömt bort att de är i rörelse. För dem känns det som om de står still. Men det är endast en illusion. Inte en enda sekund står vi still. Men hur hjälper det en att vara medveten om detta, har det någon betydelse? Ja, absolut. Det är den enkla betydelsen att insikten om att vi alltid är i rörelse, slår hål på illusionen om att vi står still. Och varför är det nödvändigt? Jo för att när vi känner att vi är i rörelse så känner vi oss levande, och känslan av att vara levande är av högsta existentiella värde, även om rörelsen en befinner sig i, är obehaglig. Det är nämligen så att den mest ångestframkallande "rörelse", alltid är mer meningsfull än illusionen av att stå still, att inte vara i rörelse; att inte vara vid liv.