Bra citat Alexander solsjenitsyn, Insikt, kloka ord, reflektioner

Spegling i vatten

På ytan av en snabb ström syns inga speglingar, vare sig nära eller fjärran. Även om strömmen inte är grumlig, även om den är fri från skum, blir speglingarna i den ständigt krusade ytan av vattnet, som rastlöst förnyas, osäkra och oklara och omöjliga att tyda.

                      Först när strömmen efter sitt långa lopp når fram till flodens lugna, breda mynning eller hejdar sig i en stilla vik eller en liten sjö, där vattnet inte längre krusas av dess fart, först där kan vi urskilja varje löv på strandens träd i den spegelblanka ytan, varje strimma av de lätta molnen och himlens djupa blå

                      Så är det också med dig och mig. Om vi hittills på något sätt förmått urskilja eller återspegla den sanning som bär evighetens prägel, beror det då inte på att vi ännu befinner oss i en rörelse åt något håll? Att vi ännu lever? ...

(UTDRAG UR "ETYDER OCH MINIATYRER", ALEXANDER SOLSJENITSYN)