Bra citat Alexander solsjenitsyn, En kalv med eken stångades, Insikt, citat, tänkvärt

Dagens insiktsfulla citat

Man frapperas alltid av detta psykologiska särdrag hos människan: i välstånd och bekymmerslöshet fruktar hon minsta obehag i tillvarons periferi, hon bemödar sig om att inte få kännedom om andras (och sina egna framtida) plågor, hon är beredd att göra eftergifter, också i det väsentliga, andliga, centrala – bara hennes välstånd får bestå. Men den människa, som passerat de yttersta gränserna och redan är fattig, naken och berövad allt som kan göra livet skönt, hon kan plötsligt inom sig uppbåda en beslutsamhet att spjärna emot inför det allra sista steget, att offra livet – men inte principerna!

(…)

Det förefaller mig bevisat, att det verkliga försvaret för den personliga friheten, för hela världens och mänsklighetens fred endast och allena är oryggligheten hos den människoande, som möter det anstormande våldet med fast beslutsamhet och som är beredd på offer och död och förklarar: ”inte ett steg till!”

(Utdrag ur "En kalv med eken stångades", Alexander Solsjenitsyn, s.434-435)