Bra citat Alexander solsjenitsyn, En kalv med eken stångades, Insikt, citat

Citat från Alexander Solsjenitsyn

Det säregna med människan är att hon upplever också de hotfulla och katastrofala perioderna i sitt liv som vanliga; hon ägnar sig åt den enkla vardagen, och först senare, då hon ser tillbaka, märker hon att jorden smulats sönder och blixtarna ljungat!
(Utdrag ur "En kalv med eken stångades" av Alexander Solsjenitsyn, s. 316)