betraktelser, sårbarhet, äldre

Sårbarheten hos äldre

Genom ett fönster som står på glänt letar sig måsarnas hesa skrin in i köket där tre äldre damer sitter. Måsarnas rosslande blandas med ljudet av radion som spelar poplåtar på låg volym och fläktens tysta visslande. De tre damerna sitter tysta. Den ena halvsover med ögonen stängda – det ser nästan ...
Bra citat kloka ord

Maksim Gorkij

”I min barndom föreställde jag mig själv som en bikupa dit människorna ur min anspråkslösa bekantskapskrets likt bin bar in sitt vetande och sina tankar om livet och var efter en efter sin förmåga bidrog att göra min själ rikare. Ofta var denna honung smutsig och bitter men varje slags vetande var ...
Bra citat Alexander solsjenitsyn

Ankungen

En gul liten ankunge kilar omkring framför mig med sin lilla vitaktiga mage i det våta gräset. Den ser så löjlig ut där den skyndar sig fram på de små fötterna, som nätt och jämt hindrar den från att ramla omkull, medan den piper. Vad håller den vid liv? Den väger nästan ingenting. De små svarta ...
Bra citat Alexander solsjenitsyn, Insikt, kloka ord, reflektioner

Spegling i vatten

På ytan av en snabb ström syns inga speglingar, vare sig nära eller fjärran. Även om strömmen inte är grumlig, även om den är fri från skum, blir speglingarna i den ständigt krusade ytan av vattnet, som rastlöst förnyas, osäkra och oklara och omöjliga att tyda. Först när strömmen efter sitt långa ...
Bra citat Alexander solsjenitsyn, En kalv med eken stångades, Insikt, citat

Citat från Alexander Solsjenitsyn

Det säregna med människan är att hon upplever också de hotfulla och katastrofala perioderna i sitt liv som vanliga; hon ägnar sig åt den enkla vardagen, och först senare, då hon ser tillbaka, märker hon att jorden smulats sönder och blixtarna ljungat! (Utdrag ur "En kalv med eken stångades" av ...
Bra citat Alexander solsjenitsyn, En kalv med eken stångades, Insikt, citat, tänkvärt

Dagens insiktsfulla citat

Man frapperas alltid av detta psykologiska särdrag hos människan: i välstånd och bekymmerslöshet fruktar hon minsta obehag i tillvarons periferi, hon bemödar sig om att inte få kännedom om andras (och sina egna framtida) plågor, hon är beredd att göra eftergifter, också i det väsentliga, andliga, ...
existera, leva, resa

Vi är i rörelse!

Varje dag är en resa. Det är ingen innehållslös floskel utan en sanning. Men det finns ingenting som garanterar att resan nödvändigtvis måste vara bekväm; i många fall är den det motsatta. Dock så är det en resa, en upplevelse; frivillig som ofrivillig beroende på attityd. Och charmen med att resa ...
Visa fler inlägg