Amatör-filosofi funderingar, känslor, livet

Norrsken

Är inte livet märkligt? Ena stunden befinner vi oss på dess högsta topp och i andra i den djupaste av dalar. Känslor är verkligen speciella. De kastar sitt ljus över tillvaron  och färgar den i alla tusentals olika nyanser. Skulle man snabbspola livet skulle det se ut som ett norrsken - ständigt skiftande i olika nyhanser. Det jag tycker är så speciellt med dessa skiftningar är att de aldrig slutar att förvåna mig. Trots att jag kastats mellan toppar och dalar otaliga gånger tidigare, känns det ändå lika mäktigt varje gång. Vi hänger oss så åt varje emotion att vi glömmer bort allt vi känt tidigare. Men det kanske i sig är en förutsättning för att vi ska kunna känna emotionerna. Hade vi haft hela vårt känsloregister i vårt medvetande, hade kanske varje ny känsla bleknat och förlorat sitt innehåll. Jag vet inte. Märkligt är det i alla fall.