Övrigt bokgenre, författarskap

Mitt författarskaps genre och syfte

När jag skriver gäller det att veta vilken genre det är jag skriver. När jag vet det ska jag hålla mig till den och aldrig byta. Genrer och teman som jag är intresserade av:

-må bra-böcker – böcker med lyckliga slut som man grips av.

-känslor

-psykologi

-humor

-vardag

-realism

”Nu vill jag sjunga dig milda sånger” är en bok som jag skulle vilja skriva. Det är en Må Bra-bok samtidigt som den har inslag av känslor och psykologi.

 

Jag vill alltså skriva må bra-böcker med inslag av starka känslor – behagliga som obehagliga, varm humor och undertoner av psykologi. Jag vill beskriva det stora i det lilla – beskriva livet genom vardagen. Relationer står i fokus – nya som etableras och gamla som utvecklas.

 

Min publik är ganska bred. Jag lyfter ämnen som känslor, vardag och relationer – ämnen som en bred grupp av människor kan relatera till.

                      Vad vill jag förmedla med mina böcker – vilken reaktion vill jag väcka hos läsarna? Jag vill anspela på läsarnas empatiska sidor. Jag vill att de ska känna för karaktärerna och deras konflikter samtidigt som de kan använda mina böcker som referensram för deras egna liv – jag vill att det ska känna igen sig. Samtidigt vill jag använda mig av en varm humor i svåra situationer för att tillåta karaktärerna och läsarna att känna distans till vardagen och dess trassligheter. Men jag vill också betona allvaret i ”tunga” känslor och svåra stunder – visa respekt för dem och ge dem ett utrymme att finnas, så att de inte förnekas och trycks undan. Sedan vill jag ingjuta en känsla av hoppfullhet inför livet genom att låta mina karaktärer känslomässigt utvecklas och hitta en harmonisk balans i sina liv. På så sätt kan mina läsare känna att, trots problematiska faser i livet, finns det alltid en väg mot balans och harmoni. Dessutom att prövningar är en nödvändighet många gånger, för att ”hitta” sig själva och nå denna balans. Visa att dessa formar en djup ödmjukhet hos karaktärerna vilket i sig är en styrka i vardagen. Sedan är närhet och relationer något som är centralt i mina böcker. Jag vill visa hur betydande relationer är för ens välmående. Mina karaktärer ska knyta starka band med varandra och nå en fullkomligt tillitsfull dimension i relationen där de kan luta sig mot varandra – öppna sig, dela med sig och lyssna och bära den andres känslor. Kraften som ligger i att komma en annan människa så nära, vill jag måla upp och inspirera mina läsare att sträva efter.

 

Vad säger ni, skulle ni vilja läsa dessa böcker om jag skrev dem?